Tags (Seperate Multiple Tags With A Comma):

 

 

RAM arkitektur har gjennom tolv år opparbeidet bred faglig kompetanse og erfaring innenfor hovedområdene bygg og prosjektering samt stedsutvikling og planarbeid. I 2013 utvidet vi vår kompetanse til også å gjelde interiørarkitektur.

 

RAM arkitektur har en allsidig praksis. Prosjektene spenner vidt i størrelse, typologi og kompleksitet innen privat og offentlig sektor. De private prosjektene er i hovedsak knyttet til næringsbygg, boliger, fritidsboliger og reiselivsprosjekter. Av offentlige oppdrag har kontoret tegnet barnehager, skoler, omsorgsboliger, helsesenter, skysstasjoner og ombygging av kommunale og fylkeskommunale administrasjonsbygg.

 

Geografisk har RAM arkitektur hovedtyngde i Oppland, spesielt Lillehammer og Gudbrandsdalen, men kontoret har også gjennomført prosjekter i andre deler av landet. Med ni ansatte sivilarkitekter og to interiørarkitekter har RAM arkitektur en ledende posisjon blant arkitektbedriftene på det indre Østlandet. Kontoret holder til i moderne lokaler i Bryggerkvartalet på Lillehammer med inngang fra hovedportal mot Bryggerigata.

 

 

 

Organisering

 

RAM arkitektur AS ble stiftet 10. mai 2004 av Arne Thorsrud, Bjørn Horten og Hilde Grøneng, alle sivilarkitekter MNAL. Fra våren 2015 fikk selskapet ny eierstruktur, og eies i dag av Bjørn Horten, Hilde Grøneng, Sam Hughes, Lillian Rokseth, Liv Fjerdingrein, Håvard Hagen og Anne Dahlen. 

Disse partnerne er eiere av firmaet med likelydende eierandel. RAM arkitektur ledes av et styre med fem styremedlemmer, hvor Bjørn Horten er styreleder. Hilde Grøneng er daglig leder. 

 

Kontoret består av ni sivilarkitekter, to interiørarkitekter og en praktikant/arkitektstudent.

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

RAM arkitekturs hovedmålsetning: 

 

 

-          Være ledende innen vårt fag på det indre Østlandet

 

-          Skape moderne arkitektur av høy kvalitet som har et bevisst forhold til hver enkelt oppgaves forutsetninger

 

-          Ved hjelp av gruppearbeid og samhandling skape prosjekter som RAM arkitektur står samlet bak

 

 

 

Med moderne arkitektur mener vi at bygningens uttrykk skal tydeliggjøre at den er fra vår tid. Samtidig skal prosjekter gjennomføres i overensstemmelse med de krav som ligger nedfelt i lover og forskrifter, de krav og ønsker byggherren stiller gjennom funksjoner, økonomi og framdrift, samt kontorets kvalitetssikringssystem. Den enkelte medarbeider er faglig ansvarlig for kvaliteten på eget arbeid. Dette skal sikres gjennom egenkontroll, men også gjennom sidemannskontroll og felles diskusjoner. Kontoret arbeider for å spisse medarbeideres kompetanse på ulike felt for å holde et høyt kunnskapsnivå gjennom alle ledd. Like viktig er det at alle disse ulike kunnskaper, ferdigheter og ressurser får utfolde seg i et åpent og meningsutvekslende samarbeid. Miljøriktig prosjektering vil være et vesentlig satsingsområde i årene som kommer. Kontoret arrangerer også jevnlig studieturer i inn- og utland for å være oppdatert på det som skjer i arkitekturverdenen. 

 

 

 

Konkurranser og utmerkelser

 

RAM arkitektur har deltatt i flere arkitektkonkurranser og oppnådd premiering i mange av disse. Vi viser spesielt til konkurransen om nytt minnesmerke over Anders Sandvig på Maihaugen hvor RAM arkitektur ble kåret til vinner i konkurranse med 22 andre forslag fra inn- og utland. I den internasjonale konkurransen om nye Våler kirke, fikk RAM arkitektur en delt 3. premie i konkurransen med 238 deltagere.

 

RAM arkitektur ble i 2008 kåret til Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv.

 

 

 

Kvalitetssikring

 

RAM arkitektur gjennomfører kvalitetssikring i overensstemmelse med de krav som stilles for høyeste tiltaksklasse i henhold til plan- og bygningsloven, og har utviklet en egen håndbok for kvalitetssikring. Kvalitetssikringen ledes av en egen kvalitetssikringsleder med stor kompetanse på området.

 

 

 

Miljøsertifisering

 

RAM arkitektur ble i 2013 miljøsertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Vi har stor fokus på miljøtiltak både i det daglige på arbeidsplassen og i prosjekteringsfasen. To av våre medarbeidere har gjennomgått BREEAM-kurs.

 

 

 

HMS-politikk

 

RAM arkitektur arbeider løpende med helse-, miljø- og sikkerhet. Dette er en høyt prioritert oppgave for daglig leder og tillitsvalgt. Trivsel og trygghet for alle ansatte er viktig hos RAM arkitektur.

 

 

 

Godkjenninger:

 

Sentral godkjenning Direktoratet for Byggkvalitet:                                                                                                                                         

 - Søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3                                                                                        

 - Overordnet ansvar for prosjektering, tiltaksklasse 3                                                                                      

 - Prosjektering av arkitektur, tiltaksklasse 3                                                                                                                

 - Prosjektering av brannkonsept, tiltaksklasse 1   

 

 

Kontoret har hatt solid økonomi og høy kredittverdighet siden oppstarten i 2004.

 

 

 

Dataverktøy: 

 

Digitalt tegneverktøy: Revit (BIM), AutoCad og diverse presentasjonsverktøy                                                                       

Beskrivelse: Focus Anbud NS3420/3421                                                                                                                                                                                    

Timeregistrering: Power Office med link til Visma regnskap                                                    

 

 

DIBK sentral godkjenning LLtrippel-AAA-norsk-tekst Miljøfyrtårn logo

 

Godkjenninger/ratinger/verktøy:

Sentral godkjenning: Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
Miljøsertifisering: Miljøfyrtårn fra 2013.
Kredittvurdering: Kåret til Gasellebedrift av Dagens Næringsliv i 2008
AAA-rating (høyeste kredittverdighet) av D&B for fjerde året på rad i 2012.
Digitalt tegneverktøy: Revit, Autocad, og SketchUp.
Beskrivelsesverktøy: Focus Anbud NS 3420/3421
 

Tilbake

Forsiden / Om oss