Organisasjon og målsetning

Organisering

RAM arkitektur har kompetente medarbeidere med bred erfaring innen fagfeltene arkitektur og interiørarkitektur.

RAM arkitektur består av 12 arkitekter og 2 interiørarkitekter. Kontoret eies av Bjørn Horten, Hilde Grøneng, Sam Hughes, Håvard Hagen, Anne Dahlen og Anette Høstmælingen. RAM har en klar strategi knyttet til selskapsform og eierskap, hvor målsettingen er at de ansatte over tid skal tilbys eierskap til egen arbeidsplass. Dette tror vi gir motiverte og ansvarlige medarbeidere, som tar ansvar i alle deler av driften for et moderne arkitektkontor. Gjennom kollektivt ansvar skapes prosjekter med et felles eierskap.

Kontorets daglige leder er Anette Høstmælingen. Bjørn Horten er styreleder.

RAM benytter moderne prosjekteringsverktøy, og kan vise til mange gjennomførte prosjekter med bruk av BIM.

 

Konkurranser og utmerkelser

Gjennom deltakelse i konkurranser har RAM arkitektur utmerket seg, og kan vise til premiering i mange arkitektkonkurranser. I 2011 vant RAM konkurransen om utforming av nytt minnesmerke for Anders Sandvig på Maihaugen. I 2012 ble RAM premiert med delt 3. plass i den internasjonale konkurransen om nye Våler kirke, i konkurranse med 238 deltakere.

RAM arkitektur Lillehammer_Kontor_Elvegata 19_09.JPG