06056 Langsethgutua 18

Bolig Langsethgutua 18

I tillegg til sin eksisterende bolig, eide tiltakshaver en foranliggende ubebygget tomt, hvor de ønsket å oppføre en ny enebolig, tilpasset en endret livssituasjon. En klar forutsetning var at den nye boligen måtte utnytte tomtas gode lys- og utsiktsforhold, uten å forringe de samme forhold for bakenforliggende eksisterende eiendom.

Den arkitektoniske ideen er et sirkelformet «nav», og to lukkede volumer som forankrer bygningen til terrenget. Mellom disse volumer spenner to horisontale skiver, gulv og tak, med en glassfasade som åpner de store oppholdsarealene mot sør/sørvest. Garasjen er lagt inn i terrenget uten å framstå som eget volum.

Sted: Langsethgutua 18,   Lillehammer
Areal: 284kvm BTA                      Hovedentrepenør:             Evensen & Evensen AS
Status: Ferdigstilt 2009