11011 Minnesmerke Anders Sandvig

Anders Sandvig minnesmerke

Sted: Maihaugen, Lillehammer
Byggherre: Lillehammer Museum 
Status: Ferdigstilt 2012
Kostnad: 1 mill.
Foto:  RAM arkitektur.

Førstepremie i åpen internasjonal kunstkonkurranse om minnesmerke over Anders Sandvig, grunnlegger av Maihaugen (i dag Lillehammer Museum).

Minnesmerket er en frittstående skulptur i landskapsrommet og definerer hovedinngangen til museet. Den oppleves fra alle sider og på forskjellig avstand. Bildet av Anders Sandvig vil dukke opp eller forsvinne avhengig av plasseringen til betrakteren.

Søylene er utført i rustet stål, et material nært beslektet med tre, stein og torv som kjennetegner de eldre husene på Maihaugen.