13034 Tilbygg Skoe

Skoe, tilbygg til våningshus. 

Sted: Vinstra
Byggherre: Berit Snøan og Jørn Skoe
Areal: 46 kvm
Hovedentreprenør: Stokk og Stein AS og Vinstra bygg og restaurering DA
Status: Ferdigstilt 2016 
Foto: RAM arkitektur

Skoe ligger høyt og fritt i lia ovenfor Vinstra, fra dalbunnen sees gården i silhuett mot himmelen. Våningshuset fra slutten av 1800-tallet hadde stått tomt siden 50-tallet og bar sterkt preg av forfall da restaureringen startet opp i 2013. Hele laftekassa ble tatt ned og fraktet til Lom, Stokk og Stein AS skiftet ut dårlige stokker og laftet huset opp igjen på ny grunnmur.

Byggherrene hadde et sterkt ønske om å bevare det gamle huset så intakt som mulig, men trengte mer plass. Målet var at tilbygget ikke skulle forstyrre gamlehusets hovedform, verken i sammenhengen på tunet eller sett nede fra bygda. Det skal passe inn og underordne seg den gamle bebyggelsen på gården samtidig som det skal ha en selvstendighet og ikke «etterligne».

Et inntrukket mellombygg i glass markerer overgangen mellom gammelt og nytt. Tilbygget har samme enkle panelkledning utvendig som gamlehusets svalgang, og detaljeringen er knapp og enkel. Få og relativt små vinduer  er plassert etter behovet for dagslys og utsikt inne. Innvendig er tilbygget enkelt og moderne, mens gamlehuset er restaurert etter antikvariske prinsipper med originale farger og overflater.