13040 Birkebeineren friluftsbarnehage

Birkebeineren Friluftsbarnehage

Sted: Sjøsetervegen, Lillehammer
Oppdragsgiver: Birkebeineren friluftsbarnehage SA
Areal: 320 m2
Hovedentreprenør:
Tronrud Mjøsbygg
Status: Ferdigstilt 2015
Kostnad: 9 mill. kr eks. mva

 

 

Birkebeineren Friluftsbarnehage leide opprinnelig lokaler på Birkebeineren Skistadion. For å få lokaler som egnet seg bedre til barnehagedrift ble det bygget en ny barnehage på en festet tomt festet rett ved siden av stadion. Den nye barnehagen inneholder to avdelinger, en storbarnsavdeling med plass til 18 barn, og en småbarnsavdeling med plass til 9 barn, samt fellesrom og nødvendige personalrom.

Bygningen ble oppført i en etasje med loft, på en forholdsvis flat tomt. For å skjerme for den sure vinden som ofte kommer nordfra ble bygningen plassert langs tomtegrensen mot nord-vest.

Bygningen består av to volumer, ett med flatt tak og et med saltak. Denne inndelingen er gjort blant annet for å bryte ned volumet i størrelser som korresponderer med nabobyggene. I volumet med saltak befinner lekerom, fellesrom og personalavdelingen seg. I fellesrom og hovedlekerom vil det være skrå himling og romslig takhøyde. Over personalavdelingen blir det flat himling og ventilasjonsrommet plasseres på loftet.

Integrert i bygningen er det et utvendig overdekt areal for soving, og i forbindelse med dette er det plassert et halvklimatisert lager for barnevogner. Det er også bygget en utvendig bod til leker, sykler etc. Denne boden er bygget sammen med hovedbygningen med en takoverdekning som skaper et overdekket utvendig leke-/oppholdsareal.