16073 Bjorli Stasjonsområde

Bjorli stasjon

Sted: Bjorli, Oppland
Oppdragsgiver: Bane NOR
Status: Paralelloppdrag/ mulighetsstudie
Illu: RAM arkitektur og Rambøll AS, Lillehammer

Parallelloppdrag i samarbeid med Rambøll Lillehammer.

Målet med prosjektet var å øke Bjorli stasjons og Raumabanens attraksjonsverdi i forbindelse med en økning i turistnæringen.

Konseptet har fokus på stedets særpreg, med spektakulær fjellnatur, særegent klima og Raumabanens unike historie. Det er lagt vekt på at nye konstruksjoner og elementer skal være enkle og underordne seg eksisterende bygg, men samtidig ha en egenverdi og identitet knyttet til jernbanen og til det lokale. Man ønsker med subtile virkemidler å legge til rette for en personlig opplevelse av stedet, og en intuitiv forståelse av historie, natur og kultur.