18005 Hagejordet

Hagejordet

Sted: Søre Ål, Lillehammer
Byggherre: Profier AS,
Hagejordet utvikling AS
& Lillehammer Kommune
Areal: ca. 40 000 m2
Status: Parallelloppdrag og reguleringsarbeid
Illustrasjoner:
Lund Hagem Arkitekter

Parallelloppdrag i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter. Prosjektet består i utviklingen av en masterplan for Hagejordet, Søre Ål og det jobbes nå med regulering av området.

Planen omfatter ca. 380 boliger, en barnehage samt næringslokaler. Området ligger 2km sør for Lillehammer sentrum med utsikt over Gudbrandsdalen og Mjøsa.