Aktuelt

Ny RAM-mer!

Trond.jpg

RAM går nye og egne veier. I en tid der mange arkitektkontor blir innlemmet i store ingeniør-konsern, er vi stolt over å presentere et alternativ. Trond Bråten, siv. ing. bygg- og anleggsteknikk, vil i fra juli 2019 utgjøre en del av det faste inventaret på RAM-huset. Trond tar med seg over 30 år med fagekspertise på konstruksjonssikkerhet, brann og energiberegning. Dette vil gjøre oss rustet til å ta i bruk en enda større del av mulighetsrommet i komplekse oppgaver, samtidig som byggherre får færre aktører å forholde seg til. Dette vet vi vil føre til enda bedre prosjekter og helt RAM arkitektur.

by RAM Bruker