Bolig, Søre Ål

Bolig, Søre Ål

Sted: Søre Ål
Byggherre: Privat
Areal: 179 kvm
Hovedentrepenør: Stenumgård Bygg AS
Status: Ferdigstilt 2017
Foto: RAM arkitektur as

Boligen er oppført på en tomt fradelt fra en større, eldre boligeiendom. Tomta er nesten flat ut mot en bratt elveskråning, med gode solforhold og storslått utsikt mot Mjøsa i sør. Eiendommen ligger i et område med eldre boligbebyggelse.

Ønsket var å oppføre en familiebolig der tomtas kvaliteter ble utnyttet på best mulig måte og at den eksisterende boligen også beholdt sine kvaliteter. RAM arkitektur fikk jobben med utforming, både interiør og eksteriør.

Boligen er lagt øst-vest på tomta mot nabogrensa i nord. Frittliggende garasje plassert nord-sør mot nabogrensa i øst, slik at bebyggelsen omkranser et sammenhengende uteareal mot sørvest. Boligen har en lukket fasade mot naboeiendommen i nord og åpner seg mot utearealet mot sørvest.