DrTorps gate

Dr. Torps gate, tilbygg

Området består av toetasjes tomannsboliger i mur og med saltak fra rett etter krigen. Ett enetasjes tilbygg plassert i gavlen med flatt og sterkt utkragende tak mot gate og hage, står i formmessig kontrast til hovedkroppen. Tilbygget er oppført i tre og med farger som føyer seg etter eksisterende bygninger. Tilbygget rommer carport, våtrom og stue på plan 1 og lagerrom i kjeller. Tilbyggets takutspring fungerer også som overdekning for terrasse og ny kjellerinngang.

Sted: Dr. Torps gate, Lillehammer
Areal: 63 kvm BRA
Hovedentrepenør: Bygg Øst AS
Status: Ferdigstilt 2010
Foto: RAM Arkitektur