RAM

Hva er RAM arkitektur?

Siden etableringen i 2004, har RAM arkitektur stått for utvikling av prosjekter regionalt og nasjonalt. Prosjektene strekker seg fra hytter og eneboliger, til større boligprosjekter og offentlige bygg.  Fokus på å skape moderne arkitektur av høy kvalitet med en forankring i lokale byggetradisjoner har gitt RAMs prosjekter en tydelig profil.


Organisasjon og målsetning

Organisasjon og målsetning

Godkjenninger og sertifiseringer

Godkjenninger og sertifiseringer

Våre RAMmeavtaler

Våre RAMmeavtaler