Furulund barnehage

Furulund barnehage

Sted: Dokka, Nordre Land kommune
Byggherre: Nordre Land kommune
Areal: 500 kvm
Hovedentrepenør: Oppland Entrepenør AS
Status: Ferdigstilt 2013
Kostnad: 20 mill.
Foto: RAM arkitektur    

Furulund Barnehage utvidet med to avdelinger samt kjøkken og fellesareal. Også personalavdelingen ble utvidet, men for å unngå store omdisponeringer i eksisterende bygg ble dette gjort i et annet tilbygg.

Den eksisterende bygningen hadde en veldig dominerende takform. Det var derfor nødvendig å finne et annet uttrykk på hovedtilbygget. En del, som inneholder lekerom, har pulttak og står på søyler. Dette tar opp et naturlig fall i terrenget og danner et overdekt, utvendig lekeareal med tilgang til bod og teknisk rom.