07041 Maihaugveien 23

Garasje og lysthus

Sted: Lillehammer
Areal:  78 kvm
Status: Ferdigstilt i 2010
Foto: RAM arkitektur

Garasjen/lysthuset ligger i ytterkanten av en stor privat eiendom med en verneverdig villa.

Garasjens plassering i ytterkanten av hageanlegget avgrenser hagen og definerer et rom for bilene utenfor hagen. Lysthusdelen åpner seg mot hagen.

Plasseringen rett utenfor hageanlegget gjør at bygningens uttrykk kan bryte med den verneverdige villaen. Bygningen er underdelt i ulike volumer utformet i pusset murverk, trepanel og glass. Alle volumene er samlet under et lett, utkragende, flatt tak som gir bygget et paviljong-aktig preg. Alt treverk, både innvendig, utvendig og i vinduer/dører, er i oljet eik.