09036 Nordsetervegen 30

Garasje med utleieenhet

Sted: Lillehammer
Areal: 96 kvm
Hovedentrepenør: Vingrom Bygg
Status: Ferdigstilt 2010
Foto: RAM arkitektur

På en stor boligeiendom i Lillehammer, er det oppført en ny garasje med utleieenhet. Eksisterende bebyggelse på eiendommen er en bevaringsverdig tømmerbygning fra 1800-tallet med tilhørende uthus. Den nye garasjen med utleieenhet er utformet som en lang, smal bygning med bratt saltak. Under det lange saltaket ligger de ulike funksjonene etter hverandre; utleieenhet, carport, garasje og bod. Bruk av ulik paneltype og detaljering gir variasjon og rytme til det lange huset. Utvendig panel er svartbeiset og taket kledd med skifer, som de andre bygningene på eiendommen. Annen paneltype, vindusutforming og detaljering gjør likevel at huset helt klart fremstår som et bygg fra vår tid.