GD

GD-bygget

Sted: Jernbanegata, Lillehammer
Byggherre: Gudbrandsdølen Dagningen Eiendom AS
Areal: 1500 kvm
Hovedentrepenør: Syljuåsen AS
Status: Ferdigstilt 2015
Foto: RAM arkitektur

GD-bygget gikk gjennom en totalrehabilitering høst/vår 2014/15. RAM ble engasjert for å bistå med planløsning, material- og fargekonsept, samt møbleringen av de nye lokalene til lokalavisa. GD gikk fra cellekontor til åpen løsning, og det ble behov for å kjøre noen grundige behovsanalyser før ny planløsning kunne landes.

Det ble fokusert på å skape funksjonelle og gode landskap med tilstrekkelig antall stillerom og møterom for bl.a. samhandling, intervjuer og møter. Da støynivået ved en redaksjon kan være en utfordring ble det benyttet skap med akustisk demping og lave bordskjermer, også for å minimere visuell støy. Blå toner går igjen på vegger og i interiør for å understreke avisens identitet, mens en dyp oker-farge ble lagt inn som en nærmest glødende kontrast i det ellers dempede blå miljøet.