Hafjell servicebygg

Café og toalettbygg på Mosetertoppen

Sted: Mosetertoppen
Byggherre: Hafjell Alpinsenter
Areal: 126 kvm
Hovedentrepenør: Passbygg
Status: Ferdigstilt april 2019
Foto: RAM arkitektur as

Hafjell Alpinsenter har de siste årene oppgradert store deler av anleggets fasiliteter. I 2018 ble det bl.a. vedtatt å oppføre et nytt, lite café- og toalettbygg på Mosetertoppen. Dette skulle serve besøkende på dette viktige knutepunktet i løypenettverket. Bygget skulle plasseres eksponert fra alle heisstasjoner og romme 10 toaletter, samt en café med uteservering.

Mosetertoppen er et stort område, rensket for trær og naturlig terreng. Det er i stor grad utformet som oppbremsnings- og fordelingsflate for skiløpere i stor hastighet, og er skalert deretter. I utkanten av området, med nærhet til gondolens endestasjon finnes imidlertid en liten brink vegetert med furutrær. Sammen med furulunden danner prosjektet et uterom i en mindre skala, dimensjonert for ro. Bygningsformen speiler brinkens utforming og danner en skjermet solvegg omkranset av furutrær. Toalettdelen peker ut mot henget, utover dalen og er utformet for å skape et overdrevet perspektiv mot denne utsikten.

Et enkelt konsept, med knapp detaljering og en sluttet bygningskropp stiller høye krav til materialbruk, håndverk og detaljer. For å la bygget framstå som en abstrakt struktur, framfor et hus, har vi forsøkt å unngå standardløsninger og -detaljer og heller tegne komponenter som underbygger den abstrakte romfølelsen og utrykket vi ønsker. Det var særlig viktig å få til ett tett samarbeid med alle underleverandører og håndverkere gjennom hele gjennomføringsfasen.