Lillehammer Skysstasjon

Lillehammer skysstasjon

Tilbygg og ombygging
Sted: Lillehammer
Byggherre: ROM eiendom AS
Areal: 3340 kvm BRA
Hovedentrepenør: Miljøbygg AS  
Trekonstruksjon: Stokk og stein
Status: Ferdigstilt 2011

Lillehammer stasjon består av en uensartet rekke med sammenkoblede bygninger langs plattformen. RAM fikk oppdraget gjennom en konkurranse der oppgaven m.a. var å tydeliggjøre en hovedinngang blant mange andre innganger. Innvendig bar publikumsarealene preg av slitasje og mangelfullt koordinerte, mindre ombygginger over tid.  

Målet med prosjektet var å skape større tydelighet og bedre logistikk for reisende, samt at tiltaket skulle ha en sterk lokal identitet og fokus på bærekraft.

Løsningen ble å rive et eksisterende mellombygg og fylle tomrommet med et volum som i form og materialer skiller seg sterkt fra de eksisterende, uten at disse ble «overdøvet». Volumet synliggjør hovedinngangen uten særlig behov for skilting. Den nye inngangshallen er en «svevende» laftekasse, enkel i formen og utradisjonell i detaljeringen, som bygger på lokal materialbruk og håndverkstradisjon. Laftingen er «glissen» med spalter i glass mellom stokkene som slipper rikelig med lys inn på dagtid. Konstruksjonen opptrer i natte- og vintermørket som en «lanterne», noe som markerer hovedinngangen ytterligere. Laftekassa bæres innvendig av en enkel og kraftig stålkonstruksjon på fire søyler, utformet for å gi assosiasjoner til klassiske jernbanehaller.