Longyearbyen Boliger

Longyearbyen Boliger

Sted: Longyearbyen, Svalbard 
Byggherre: Statsbygg
Areal: 8000 kvm
Hovedentrepenør: Skanska Norge AS
Status: Ferdig høsten 2019
Pris: 220 mill.
Foto: RAM arkitektur as

På oppdrag fra Statsbygg har RAM arkitektur prosjektert 60 boliger på til sammen 8.000m² i Gruvedalen i Longyearbyen.

Prosjektet har bakgrunn i boligmangelen som er oppstått på Svalbard etter flere snøskred de seneste årene. De nye boligene vil erstatte tapt og skredutsatt bebyggelse.

Ved utformingen av boligene er det lagt vekt på bærekraftig håndtering av klima- og miljøutfordringer både under oppføring og i bruk. Som følge av krevende lokale byggeforhold er boligene oppført som modulbygg med kort monteringstid på plassen. Byggene er prosjektert for å motstå arktiske påkjenninger i et langsiktig perspektiv og gjenspeiler blant annet stedstilpasset omkringliggende bygningsmasse med sin plassering parallelt med terrengkoter og fremherskende vindretning.

Det arkitektoniske uttrykket er inspirert av lokal byggeskikk med knapp detaljering og bestandig materialbruk i eksponerte overflater. Lik Svalbardnaturens flora som ofte dukker frem i le, har inntrukne fasadepartier fått farge fra byens palett.