Mesnakvartalet

Mesnakvartalet

Sted: Lillehammer
Byggherre: Smedvig Eiendom
Areal: 22650 m2
Status: Parallelloppdrag 2015
Illustrasjoner: Sanders Studios

Parallelloppdrag for Smedvig Eiendom AS.

Mesnakvartalet er den største sentrumsutbyggingen på Lillehammer siden OL ble avholdt i 1994. Kvartalet er del av den pågående sentrumsfortettingen i byen og rommer 100 nye boliger, næringslokaler samt kontorer.

Vårt fokus har vært å fremheve kvalitetene ved de historiske byggene på tomta, skape gode uterom samt å forsterke koblingene gjennom byen. Nettopp en slik kobling finner vi i Mesnaelven som er tett knyttet opp mot bebyggelsen for at beboerne skal kunne oppleve elva og den omkringliggende naturen.

Prosjektets volumoppbygging tar hensyn til den omkringliggende bebyggelsen og danner solfylte uterom skjermet fra trafikk og støy. Intensjonen med prosjektet har vært at Mesnakvartalet skal bidra til å skape liv og heve bokvaliteten i Lillehammer sentrum.