om tjenesten

Hva gjør en arkitekt? 

Arkitektbransjen jobber med å formgi hus, byggninger, uteområder og interiør etter ønske fra kunde og i tråd med lokale og nasjonale rettningslinjer. Målet er å skape gode fysiske omgivelser for livet vi alle lever. I dette arbeidet inngår et vidt spekter av arbeidsoppgaver, alt fra ideutvikling, formgiving, valg av materialer og overflater til de mer administrative delene som tegning av arbeidstegninger, arbeid med byggesøknader og koordinering av arbeid på byggeplass.

Det er ikke gratis å bygge i Norge i dag. Det vi vet er at god planlegging betaler seg både økonomisk og i form av gode løsninger og opplevelser i det ferdige prosjektet. Hvert byggeprosjekt er forskjellig, men som en tommelfingerregel vil arkitektens honorar ved et byggeprosjekt stort sett ligge mellom 5 og 10% av totalbudsjettet.

Arbeidet med et prosjekt går over flere faser som du kan lese mer om lenger ned. Det kan være glidende overganger, men fasene sier noe om hvordan vi som arkitekt arbeider og hvor langt prosjektet er kommet. Det er ikke alltid at byggherren velger å ha arkitekten med i alle faser, men for å sikre helhet og best resultat ønsker vi selvsagt å være med fra start til mål.

Når du tar kontakt med oss vil vi først prøve å få til et møte der vi blir litt kjent med deg, oppgaven og tomten. Etter dette setter vi opp et tilbud på det vi kaller et skisseprosjekt.

Skisseprosjekt

Målet med et skisseprosjekt er å utforme et prosjekt, illustrere og forklare det så godt at oppdragsgiver kan bestemme seg for om en vil fullføre prosjektet. Under arbeidet med skisseprosjektet vil vi prøve ut ulike løsninger i plan, snitt, fasade og modell. I denne fasen jobber vi mye med penn, tusj og papir, saks og lim. Arbeidet gjøres for å komme fram til den løsningen vi mener er best for prosjektet. I dialog med oppdragsgiver sikrer vi at behov og ønsker blir ivaretatt på best mulig måte. Skisseprosjektet avsluttes som regel ved at vi presenterer tegningsmaterialet og våre tanker for prosjektet. Skisseprosjektet utgjør normalt 15-20% av hele oppdraget. 

Byggesak

De fleste prosjektene vi arbeider med må søkes om og behandles av det offentlige. I alle faser av et byggeprosjekt må en forholde seg til planer og krav fra kommune og andre myndigheter. 

Detaljering og anbudsprosesser

Bygging

Ferdigstilling