Oslo Klatresenter

Oslo klatresenter

Sted: Skullerud, Oslo
Byggherre: Anders Opsahl Eiendom AS
Areal: 3000 kvm
Hovedentrepenør: Betonmast Østfold AS  
Status: Ferdigstilt 2017  
Foto:  RAM arkitektur

Oslo klatresenter er etablert i deler av en eksisterende fabrikkbygning på Skullerud i Oslo. Fabrikkbygningen ble oppført av Tandberg Radiofabrikk i 1974 og har i flere etapper blitt om- og tilbygd.

Prosjektet har omfattet ombygging av deler av fabrikkbygningens plan 2, samt et påbygg over deler av bygningen. Det er etablert et nytt inngangsparti mot sør tilknyttet et stort resepsjonsområde med café, butikk, klatrebibliotek, garderobeanlegg og vrimleareal. Innenfor resepsjonsområdet ligger klatrearealene. Hovedklatreveggen er sentralt plassert med messaninetasjer med areal for buldrevegger på hver side. Nye vegger over eksisterende tak har store glasspartier mot øst, nord og vest med utsikt over området og mot Østmarka, og som også synliggjør bygningens nye innhold fra utsiden. Senteret inneholder 3250 m2 klatreflate med 160 taulinjer, 1100 m2 buldreflate og har en høyde på 17,5m.