Parkkafeen

Parkkafèen, tilbygg

Parkkaféen har stor affeksjonsverdi for lillehamringer og er en bevaringsverdig bygning som opprinnelig ble bygget som en sommerpaviljong i 1933. Tilbygget er utformet som et langstrakt, lavmælt og underordnet volum i bakkant av kafébygningen og rommer i hovedsak lager og tekniske funksjoner. Intensjonen var likevel å gi tilbygget en egenverdi og berikelse til Parkkafèens uttrykk og ornamentikk i form av raffinert og enkel detaljering som gir ulike kvaliteter på nær og lang avstand. Tilbygget er kledd med glassplater med omlegg som «fiskeskjell» i full fasadehøyde. Den naturlige turkise glassfargen var et bevisst valg ut frå hovedbygningens grønne framtoning. Ved rehabilitering av eksisterende eksteriør og interiør er det lagt stor vekt på bevaring av originale elementer.

Sted: Søndre Park, Lillehammer
Byggherre: Lillehammer Kommune
Areal: 188m2 BRA
(tilbygg 66m2 BRA)
Hovedentrepenør: Evensen & Evensen AS
Status: Ferdigstilt 2009 
Foto: Kirsti Hovde