Raufoss stedsutvikling

Raufoss stedsutviklingsprosjekt

Sted: Raufoss
Oppdragsgiver: Vestre Toten Kommune
Status: Mulighetsstudie 2013

Stedsutviklingsprosjekt som innspill til ny reguleringsplan for Raufoss sentrum.

Raufoss er en liten industriby, hvor sentrum har mistet kvalitet på grunn av store areal avsatt til biltrafikk og nye store kjøpesenter.

Gjennom prosjektet ble det undersøkt hvordan det er mulig å forsterke og heve kvaliteten på sentrum ved å gjøre koblinger mot Hunnselven tydeligere, åpne det nye kjøpesenteret mot byen, og plassere nye boliger på en tidligere skoletomt. Det var også viktig å ta hensyn til flere historiske bygninger og den store kirkegården langs elven.