Ridehall Stav

Stav ridehall og veterinærklinikk

Sted: Stav, Øyer kommune
Byggherre: Øyer kommune, for Stav BA
Areal:  1890 kvm BRA
Entreprenør: Evensen & Evensen AS
Status: Ferdigstilt 2012
Kostnad: 12,5 mill. eks. mva
Foto: Crispin Parelius Johannessen og RAM arkitektur

Etter at en tidligere utstillingshall brant ned, ble det i 2007 jobbet med et prosjekt som omfattet en ride/utstillingshall og et næringsbygg som skulle huse en veterinærklinikk og lokaler for det kommunale fjellstyret. Næringsbygget ble realisert som en frittliggende bygning. Hallprosjektet ble tatt opp igjen i 2009 og RAM arkitektur fikk jobben. Ulike plasseringer ble vurdert, innenfor gjeldende reguleringsplan. Byggestart ble satt til høsten 2011.

Prosjektet som ble realisert er dimensjonert som en ren ridehall, med publikumsplasser og nødvendige servicearealer samt kontorplass for Stav BA. Ved utlegging av et element-gulv kan hallen også benyttes til utstillinger og messer.

Vårt fokus var å kunne benytte mest mulig treverk både i bærekonstruksjoner og kledning. Bærende yttervegger i tre bindingsverk med prefabrikkerte sakse-takstoler i tre. Utvendig kledning av ubehandlet malmfuru.