Sertifiseringer

Kvalitetssikring

RAM arkitektur gjennomfører kvalitetssikring i overensstemmelse med de krav som stilles for høyeste tiltaksklasse i henhold til plan- og bygningsloven, og har utviklet en egen håndbok for kvalitetssikring.

 

HMS-politikk

RAM arkitektur arbeider løpende med helse-, miljø- og sikkerhet. Dette er en høyt prioritert oppgave for daglig leder og tillitsvalgt. Trivsel og trygghet for alle ansatte er viktig hos RAM arkitektur.

 

Godkjenninger

Miljøsertifisering

RAM arkitektur ble i 2013 miljøsertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Vi har stor fokus på miljøtiltak både i det daglige på arbeidsplassen og i prosjekteringsfasen. To av våre medarbeidere har gjennomgått BREEAM-kurs. 

Miljøfyrtårn_logo.jpg
 

Godkjenninger:

Sentral godkjenning Direktoratet for Byggkvalitet:                        

Søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3                    

Overordnet ansvar for prosjektering, tiltaksklasse 3

Prosjektering av arkitektur, tiltaksklasse 3                  

Prosjektering av brannkonsept, tiltaksklasse 1

Logo.jpg
 

Kredittvurdering

Kontoret har hatt solid økonomi og høy kredittverdighet siden oppstarten i 2004.