Sjusjøen trafostasjon

Sjusjøen transformatorstasjon

Sted: Sjusjøen, Ringsaker kommune
Byggherre: Eidsiva Nett AS
Areal: 235 kvm BTA
Hovedentrepenør: Syljuåsen AS
Status: Ferdigstilt 2007           Kostnad: 4,5 mill.
Foto: Jørn Hagen/Artphoto

Transformatorstasjonen er et rent nybygg og plassert i nærheten av eksisterende kraftverk, Tyra II, for å avlaste strømforsyningen til Sjusjøen fra Lismarka transformatorstasjon. Anlegget skal ivareta framtidig etterspørsel etter strøm i et aktivt utbyggingsområde. Volumoppbygging og utvendig materialbruk gjenspeiler de ulike funksjoner i bygget.  Det største volumet rommer transformatorene, utført i plass-støpt betong, og er uisolert. De øvrige funksjoner med mindre krav til takhøyde samlet i et lavere volum. Ytterkledning av ubehandlet malmfuru, og yttertak tekket med torv.