Sløvika camping

Sløvika Camping, nytt servicebygg

Sted: Sløvika, Jevnaker
Byggherre: Sløvika Camping v/Hans Gunstad
Areal: 250 kvm
Hovedentrepenør: Tom Borgersen AS
Status: Ferdigstilt 2016
Foto: Anne Katrine Svingheim

Nytt servicebygg ved Sløvika camping inneholder resepsjon og servicefunksjoner samt utleieleiligheter.

Målsettingen ved gjennomføringen av prosjektet var at det nye servicebygget skulle gi en stoppeffekt mot Fylkesveien samtidig som det skulle gi campingplassens gjester et godt tilbud.

Servicebygget er utformet som to rektangulære volumer lagt over hverandre og dreid 90 grader i forhold til hverandre. I første etasje ligger resepsjon og servicefunksjoner. I andre etasje ligger utleieleiligheter. Under den utkragende andreetasjen ligger utekjøkken for campingplassens gjester.