Tilbygg til enebolig ved Lillehammer

Tilbygg til enebolig ved Lillehammer

Sted: Lillehammer
Areal: 80 kvm BRA
Status: Ferdigstilt 2009
Foto: Kirsti Hovde

Oppdragsgiver hadde selv tegnet og bygget boligen på 90-tallet, men ønsket et tilbygg med moderne preg.

Målet var at tilbygget skulle framstå som en naturlig del av det eksisterende huset, samtidig som det tydelig skulle opptre som nytt. Løsningen ble en forlengelse av saltaksformen utformet som et teleskopisk ledd, med annen takkledning, «hull» i veggene i stedet for «vinduer» og fasadekledning invers av lafteveggen på hovedhuset; med konvekse horisontale striper (vannbrett) der stokkene i lafteveggen danner konkave «søkk». En åpning tvers gjennom huset danner ny inngang og utgang til hagen. På begge sider er her planlagt utstikkende tynne horisontale tak over inngangene.  1. etasje i tilbygget er et åpent oppholdsrom med betonggulv og parkett på veggene, i 2. etasje er det barnerom med smale vinduer som gløtt ut mot skogen fra sengene og arbeidsplassene.