To hytter i Kvitfjell

To hytter i Kvitfjell

Sted: Kvitfjell Vest, Ringebu
Byggherre: Privat
Areal:  Hver hytte. 218 m2 BRA
Hovedentrepenør: Byggplan Entrepr.
Status: Ferdigstilt 2009  
Kostnad:Hver hytte,  kr. 6,0 mill
Foto: RAM arkitektur As

To vennepar kjøpte to nabotomter og ønsket en felles planlegging/ gjennomføring av prosjektene. Dette for å sikre et mest mulig enhetlig uttrykk og best kunne ivareta tomtenes spesifikke kvaliteter. Hytten har nær samme romprogram, og utformet som smale og enkle bygningskropper med slakt saltak, lagt så «lett» på terrenget som mulig. Det ble lagt vekt på minimale terrenginngrep, og dette ble godt fulgt opp under byggeprosessen.