Trapp i Ringebu bibliotek

Trapp i Ringebu bibliotek

Sted: Jernbanegata 4, Ringebu
Oppdragsgiver: Ringebu kommune
Entrepenør: Melby
Snekkerverksted AS
Status: Ferdigstilt 2017
Foto: Sindre Ellingsen

I forbindelse med utvikling av Ringebu bibliotek og innovasjonssenter, ble det bestilt en spesiell trapp. Trappa skulle ikke bare være et smykke i rommet, men også ha en "wow" effekt og fremstå som en invitasjon til å komme opp og ta i bruk andre etasje.

Inspirasjon til trappa ga først en ide om en trapp som hang i helixformet bue fra dekket over, uten å berøre gulvet under. Den skulle fremstå som et stykke "hel ved". Området under trappa måtte være gangbart mht. fri høyde og være uten søyler.

Opprinnelig bærekonsept var å maskinfrese hele trappa fra et volum av limte trelameller, som en massiv limtreklump. Dette måtte man gå bot ifra pga. fresingens omfang og konstruksjonens bæreevne.

En så deretter på muligheten for å la limtrebjelker i vangene følge trappas buer. Hovedutfordringen ble at treets bæreevne er langs fiberretningen, og begrensninger av muligheten til å bøye trebjelker om begge akser. Løsningen ble å ha et supplerende bæresystem som har opplegg i tilstøtende vegg.

Videre utvikling innebar detaljering av håndløpere i trappevangen med innfelt belysning, innfelte porter, øvre rekkverk i stålplater, m.m.

Trappen vant kategori Design i "Treppen des Jahres" https://www.treppen.de/de/treppen-des-jahres.html