12047 Tyrili klatresenter - interiør

Tyrilisenteret

Sted: Løkkegata, Lillehammer
Byggherre: Steinar Moe Eiendom AS
Areal: 4340 kvm BRA
Hovedentrepenør: Evensen & Evensen AS
Status: Ferdigstilt 2014
Kostnad: 60 mill. kr
Foto: RAM arkitektur

Tyrili tilbyr behandling og oppfølging til ungdom og voksne med rusavhengighet. Senteret inneholder leiligheter, kontorer, møterom, behandlingsrom, caféareal og diverse oppholdsrom, i tillegg til at Tyrili klatresenter, med butikk, er lokalisert under samme tak. Håndteringen av overgangene mellom de ulike funksjonene har vært viktig for utviklingen av prosjektet.

Eksisterende bygningsmasse er sammensatt av en eldre bevaringsverdig teglbygning fra 1800-tallet og en nyere industrihall. Ved ombygging av lokalene har det vært lagt stor vekt på å ta vare på de gamle og røffe industrilokalenes særpreg, i kombinasjon med nye og moderne elementer. Sentralt i bygningsmassen er det laget et stort atrium med overlys for å bringe lys inn i lokalene, og for å fremheve det verneverdige teglbygget i interiøret. Rammene er flotte, men røffe - med innslag av eksisterende råbetong, teglstein, og store nye glassflater. Et nybygg på 1.700 kvm over fire etasjer er bygd inntil den eksisterende bygningsmassen. Dette inneholder blant annet 26 leiligheter for elevene. Alle material- og møbelvalg er hensyntatt røff bruk.