Vannverk Kvam

Vannverk Kvam

Sted: Kvam, Nord-Fron
Byggherre: Nord-Fron kommune
Areal: 300 kvm BTA
Hovedentrepenør: Fron Bygg AS
Status: Ferdigstilt 2015
Kostnad: 22 mill. kr.
Foto: RAM arkitektur

Bygging av ny E6 førte til at eksisterende vannbehandlingsanlegg på Kvam måtte rives. Ny tomt er godt eksponert mot ny E6 og Statens Vegvesen ønsket seg et bygg der arkitekturen skulle vektlegges.

Nytt vannverk er kombinert med en trafo og en kloakkpumpekum i et smalt, langstrakt bygg. Bygget har bevisst tre fasader uten vinduer. Saltaksformen og det innadvendte uttrykket, sammen med malmfuru på alle ytterflater og knapp detaljering, underbygger ønsket om en mest mulig arketypisk form og slektskap til Gudbrandsdalens mange låver. To høye vanntanker er synliggjort i en høyere del av bygningen.