Vingrom barnehage

Vingrom Barnehage

Sted: Vingrom, Lillehammer
Byggherre: Lillehammer kommune
Areal: 620 kvm
Hovedentrepenør: Oppland Entrepenør AS  
Status: Ferdigstilt 2008
Kostnad: 11 mill.   
Foto: Kirsti Hovde

Prosjektet omfattet ombygging av eksisterende barnehage i Sangerhuset med to avdelinger, ett frittstående nybygg på én etasje med to avdelinger og personalavdeling, samt et takoverbygg som forbinder disse to byggene.

Hovedfokus i prosjektet har vært å få til en ryddig og oversiktlig plan, med dimensjoner som passer små barn. Nybygget karakteriseres av vindussetting tilpasset alle aldre og høyder, samt et tilnærmet flatt tak med raust takutstikk, som nærmest svever over volumet.