Våler kirke

Våler Kirke

Sted: Våler
Areal: 800 kvm BRA
Oppdragsgiver: Våler kommune
Status: 3.plass (innkjøp)
i internasjonal konkurranse 2012

Oppgaven besto i å tegne et nytt kirkebygg som skulle erstatte den gamle kirken som brant ned i 2009.

Forslaget tar utgangspunkt i områdets rike tradisjoner for konstruksjoner i tre. Planen tar hensyn til tradisjonell symbolikk i norske kirkebygg, samtidig som den løser det komplekse programmet til en moderne kirke: Et flerbruks møtested i lokalsamfunnet.

Formen til bygningene er moderne, men med en tydelig lesbar, ikonisk kirkeprofil som opprettholder kirken sin viktige plassering i stedets historie. Grunnmuren til den gamle kirken er bevart som et minne, og kan også brukes til utekirke. Inne er det ulike former for lysinnslipp. Et rom for hellighet, ro og kontemplasjon.